Informace o zpracování osobních údajů - GDPR
                                                           Penzion Chata Metaz - IČO 868 33 456
                                     V návaznosti na GDPR – Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU  2016/679 ze dne 27.4.2016
                                     O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů

V souvislosti s poskytováním našich ubytovacích služeb vyžadujeme poskytnutí následujících osobních údajů ubytovaných osob
 dle zákona 565/1990 Sb. O místních poplatcích §3a-g.
1.    Jméno a příjmení – u cizinců státní občanství
2.    Adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého pobytu v zahraničí
3.    - občanský průkaz,
       - cestovní doklad,
       - potvrzení o přechodném pobytu na území,
       - pobytová karta rodinného příslušníka občana Evropské unie,
       - průkaz o povolení k pobytu,
       - průkaz o povolení k pobytu pro cizince,
       - průkaz o povolení k trvalému pobytu,
       - průkaz žadatele o udělení mezinárodní ochrany, nebo
       - průkaz žadatele o poskytnutí dočasné ochrany
4.    Datum narození
5.    Telefonní číslo - pro účely komunikace s klientem, tedy oprávněných zájmů poskytovatele služby

Uvedené údaje budou použity pouze pro evidenci požadovanou zákonem v písemné podobě a v žádném případě nebudou použity pro jakékoliv marketingové nabídky apod.

                            Zpracování osobních údajů

1.    Uložení
- údaje jméno a příjmení, adresa a telefon jsou uloženy v databázi pro možnost komunikace s klienty a vystavování vyúčtovaných služeb.
- údaj o občanském průkazu nebo cestovním dokladu jsou zaznamenány a uchovávány pouze v písemné formě se zabezpečeným uložením

2.    Doba archivace
      Údaje jsou uchovávány po dobu 6 let následujících po provedení zápisů v souladu
       se splněním zákonné povinnosti dle zákona 565/1990 Sb.


Veškeré výše uvedené osobní údaje jsou uchovávány a zpracovány v souladu s podmínkami GDPR
a nejsou zpřístupněny nebo poskytovány dalším osobám s výjimkou případné kontroly ze strany Obecního úřadu, Policie ČR a Cizinecké policie ČR.

Aktualizace 20.4.2018           Petr Třešňák